Phương pháp tìm hung cát trạch mệnh

Phương pháp tìm hung cát trạch mệnh

Như trên ta đã biết, người Tây tứ mệnh thì nên ở nhà Tây tứ trạch, người Đông tứ mệnh thì nên ở nhà Đông tứ trạch thì sẽ tạo ra cát hướng trạch mệnh, ngược lại sẽ tạo ra hung phạm hướng theo trạch mệnh.

Khi biết được cung mệnh hướng của gia chủ, ta lấy cung mệnh hướng tra theo bảng này sẽ biết gia chủ ở trên nhà đất hướng đó hợp hay xung, mức độ xung hợp như thế nào.

 

BẢNG TRA MỆNH CÁCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

 

MỆNH ĐÔNG TỨ TRẠCH TÂY TỨ TRẠCH
KHẢM Bắc – Phục Vị Tây – Hại Họa
Nam – Diên Niên Tây Nam – Tuyệt Mệnh
Đông – Thiên Y Tây Bắc – Lục Sát
Đông Nam – Sinh Khí Đông Bắc – Ngũ Quỷ
LY Bắc – Diên Niên Tây – Ngũ Quỷ
Nam – Phục Vị Tây Nam – Lục Sát
Đông – Sinh Khí Tây Bắc – Tuyệt Mệnh
Đông Nam – Thiên Y Đông Bắc – Hại Họa

 

CHẤN Bắc – Thiên Y Tây – Tuyệt Mệnh
Nam – Sinh Khí Tây Nam – Hại Họa
Đông – Phục Vị Tây Bắc – Ngũ Quỷ
Đông Nam – Diên Niên Đông Bắc – Lục Sát

 

 

TỐN Bắc – Sinh Khí Tây – Lục Sát
Nam – Thiên Y Tây Nam – Ngũ Quỷ
Đông – Diên Niên Tây Bắc – Hại Họa
Đông Nam – Phục Vị Đông Bắc – Tuyệt Mệnh
CÀN Bắc – Lục Sát Tây – Sinh Khí
Nam – Tuyệt Mệnh Tây Nam – Diên Niên
Đông – Ngũ Quỷ Tây Bắc – Phục Vị
Đông Nam – Hại Họa Đông Bắc – Thiên Y
KHÔN Bắc – Tuyệt Mệnh Tây – Thiên Y
Nam – Lục Sát Tây Nam – Phục Vị
Đông – Hại Họa Tây Bắc – Diên Niên
Đông Nam – Ngũ Quỷ Đông Bắc – Sinh Khí
CẤN Bắc – Ngũ Quỷ Tây – Diên Niên
Nam – Hại Họa Tây Nam – Sinh Khí
Đông – Lục Sát Tây Bắc – Thiên Y
Đông Nam – Tuyệt Mệnh Đông Bắc – Phục Vị
ĐOÀI Bắc – Hại Họa Tây – Phục Vị
Nam – Ngũ Quỷ Tây Nam – Thiên Y
Đông – Tuyệt Mệnh Tây Bắc – Sinh Khí
Đông Nam – Lục Sát Đông Bắc – Diên Niên

 

* Ghi chú:

– Sinh khí: Chủ về vượng nhân, vượng tài.

– Thiên Y: Chủ về sức khỏe, an yên.

– Diên niên: Chủ về phúc đức, tài vận.

– Phục vị: Chủ về tài vận, chức phận.

– Tuyệt mệnh: Xấu, đa bệnh, nhiều tai họa, yểu thọ, tuyệt tự.

– Ngũ quỷ: Phá tài, bại nghiệp, tai họa.

– Lục sát: Kiện tụng, tai tiếng, nhiều bệnh tật.

– Hại họa: Tá họa, tán tài, thị phi.

Phương pháp phân Sơn vị

Trong vòng tròn bát trạch 360 độ các thầy chia ra 4 phương, 8 hướng và 24 Sơn vị. Việc phân Sơn vị này có tác dụng làm cho kết quả xem phong thủy chính xác hơn. Phân Sơn vị cũng làm cơ sở để an sao trong Huyền không phi tinh và mở cửa theo cung Phúc Đức trong Môn lâu Ngọc liễn kinh.

Mỗi hướng 45 độ được chia thành 3 Sơn vị, như vậy mỗi Sơn vị là 15 độ.

– Hướng Bắc thuộc cung Khảm hành Thủy có 3 sơn là: Nhâm, Quý, Tý.

– Hướng Nam thuộc cung Ly hành Hỏa có 3 sơn là: Bính, Ngọ, Đinh.

– Hướng Đông thuộc cung Chấn hành Mộc có 3 sơn là: Giáp, Mão, Ất.

– Hướng Tây thuộc cung Đoài hành Kim có 3 sơn là: Canh, Dậu, Tân.

– Hướng Đông Nam thuộc cung Tốn hành Mộc có 3 sơn là: Thìn, Tốn, Tỵ.

– Hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn hành Thổ có 3 sơn là: Sửu, Cấn, Dần.

– Hướng Tây Bắc thuộc cung Càn hành Kim có 3 sơn là: Tuất, Càn, Hợi.

– Hướng Tây Nam thuộc cung Khôn hành Thổ có 3 sơn là: Mùi, Khôn, Thân.

Nhà có số đo nằm tiệm cận giữa hai hướng trong. Giữa 2 sơn phạm vi +- 3 độ gọi là nằm trong tuyến Khâm vong. Cả hai trường hợp này đều xấu.

Leave Comments

0945071255
0945071255