Phương pháp tính cung mệnh theo tuổi trong phong thủy

Phương pháp tính cung mệnh theo tuổi

Phong thủy Bát trạch chia vòng tròn trái đất thành 4 phương, 8 hướng, 24 sơn vị (hay còn gọi là cung vị), ứng với 8 trạch gọi theo bát quái là: Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Vận vào từng phần dương trạch mà gọi là trạch vận. Trong Bát trạch có Tây tứ trạch và Đông tứ trạch.

Tây tứ trạch là: Càn, Đoài, Khôn, Cấn, ứng  với các hướng: Tây Bắc, Tây, Tây Nam và Đông Bắc.

Đông tứ trạch là: Khảm, Ly, Chấn, Tốn, ứng với các hướng là: Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

Đồng thời căn cứ năm sinh và giới tính cũng chia tuổi của người thành 8 cung mệnh hướng: Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Vận vào từng tuổi gia chủ mà chia ra Tây tứ trạch và Đông tứ trạch.

Tây tứ trạch là những người có cung mệnh hướng: Càn, Đoài, Khôn, Cấn;

Đông tứ trạch là những người có cung mệnh hướng: Khảm, Ly, Chấn, Tốn.

Và dĩ nhiên, người Tây tứ mệnh thì nên ở nhà Tây tứ trạch, người Đông tứ mệnh thì nên ở nhà Đông tứ mệnh.

Cách tính cung mệnh theo năm sinh theo âm lịch dựa trên việc tính tổng các chữ số trong ngày tháng năm sinh của gia chủ. Sau đó đem tổng số chia cho 9, kết quả dư bao nhiêu thì căn cứ vào bảng chiếu cung mệnh để tìm ra cung mệnh tương ứng.

Cách Tính Cung Mệnh Theo Năm Sinh:

Không giống như cách tính Sinh Mệnh, cả nam và nữ đều có chung Mệnh, thì cách tính Cung Mệnh của mỗi người lại có sự khác biệt theo giới tính. Các bước để tính mệnh Cung như sau:

Bước 1: Xác định năm sinh Âm Lịch

Bước 2: Cộng tất cả các số trong năm sinh đó rồi đem chia cho 9, và lấy số dư ứng vào trong bảng dưới để biết mình là cung mệnh gì. Nếu chia hết cho 9 thì lấy luôn là số 9. Trong trường hợp cộng năm sinh mà chưa đủ 9 thì lấy luôn số đó.

Bước 3: Lấy kết quả số dư đem tra với bảng cung mệnh của nam và nữ sau:

 

Ví Dụ Cách Tính – cách xem Mệnh Sinh:

* Một người sinh năm 1998 thì việc xác định mệnh Cung của người đó sẽ được tính như sau:

Cách tính: 1 + 9 + 9 + 8 = 27:9 = 3, vì chia hết nên ta lấy luôn số 9.

– Nếu là nam giới thì ta ứng vào bảng nam, được cung Khôn.

– Nếu là nữ thì ta ứng vào bảng nữ, được cung Tốn.

* Một người sinh năm 1991 thì có cách tính sau đây:

Cách tính: 1+ 9 + 9 +1 = 20 : 9 = 2 dư 2

– Nếu bạn là Nam thì tra cứu trên hàng Nam sinh năm 1991 thuộc cung Ly

– Nếu bạn là Nữ thì tra cứu trên hàng Nữ sinh năm 1991 thuộc cung Càn

Leave Comments

0945071255
0945071255